Estudi zenna

Política de Privacitat

Informació sobre Protecció de Dades
 1. Dades relatives al Responsable

  Responsable Tractament

  1. – Entitat: CRISTINA PUIGDEVALL MARTORELL
  2. – CIF de l’entitat: 45546277K
  3. – Direcció de l’entitat: CARRER JOAN ALSINA, 3 1ER, B – (17003) GIRONA
  4. – Mail de l’entitat: INFO@ESTUDIZENNA.COM
  5. – Responsable del tractament : CRISTINA PUIGDEVALL MARTORELL
  6. – Telèfon del Responsable del tractament: 644130869
  7. – Adreça email del Responsable del tractament: INFO@ESTUDIZENNA.COM

 2. Finalitats

  En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, us informem que, depenent de la relació que tingueu amb nosaltres, a CRISTINA PUIGDEVALL MARTORELL tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les finalitats següents:

  • Arxiu/historial de treballadors i ex treballadors de l’empresa
  • Control i supervisió de l’eficiència i la qualitat de l’entitat
  • Coordinació d’activitats empresarials
  • Creació de contractes, confecció de nòmines i altres tasques relacionades
  • Enviament d’informació comercial de l’entitat mitjançant correu postal, correu electrònic o d’altres
  • Formació
  • Informació comercial mitjançant correus electrònics des de la plataforma MailChimp, sense que el Responsable pugui assegurar unes mesures de seguretat i tractament correctes adequats al RGPD de la pròpia plataforma
  • Manteniment de la relació laboral i contra-prestació pels treballs realitzats
  • Donar-los un servei
  • Publicació de dades de caràcter personal a les diferents xarxes socials o altres mètodes de publicació
  • Servei postvenda i fidelització
  • Tramitació d’altes i baixes per malaltia comuna o accident laboral
  • Utilització de dades derivades de les activitats de lempresa

 3. Termini de conservació de les dades

  Les vostres dades seran conservades mentre duri la relació contractual, comercial o d’un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciteu la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.

 4. Legitimació

  La base legal per al tractament de les teves dades rau per:

  • Consentiment inequívoc
  • Execució d’un contracte

 5. Destinataris

  Les vostres dades personals seran comunicades a tercers en els supòsits següents:

  • A altres responsables del tractament
  • Gestoria/Assessoria
  • Servei de Prevenció de Riscos Laborals

 6. Drets

  Teniu dret a obtenir confirmació sobre si a CRISTINA PUIGDEVALL MARTORELL estem tractant dades personals que us concerneixin, o no.

  Així mateix, teniu dret d’accés a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

  En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

  Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu exercir el dret d’oposició al tractament de les vostres dades. CRISTINA PUIGDEVALL MARTORELL deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

  Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

  Si voleu fer ús de qualsevol dels vostres drets podeu fer-los a través dels enllaços habilitats que trobareu a continuació:

  • Per exercir el vostre dret d‘accés feu clic aquí
  • Per exercir el seu dret de Rectificació feu clic aquí
  • Per exercir el seu dret de Supressió (Oblit) feu clic aquí
  • Per exercir el seu dret de Limitació del Tractament feu clic aquí
  • Per exercir el vostre dret d’Oposició feu clic aquí
  • Per exercir el seu dret de Portabilitat feu clic aquí

   Alternativament, també us podeu adreçar a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: CARRER SANT CUGAT, 12 B, 17458 FORNELLS DE LA SELVA (GIRONA) adjuntat una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordeu facilitar la major informació possible sobre la vostra sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la vostra sol·licitud.

   Finalment, us informem que podeu adreçar-vos davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les vostres dades personals.

 7. Política de cookies

  Per conèixer les cookies que utilitzem a la nostra pàgina, recordeu que podeu accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç política de cookies.