Estudi zenna

Avís Legal

1. Objecte i acceptació

El present avís legal regula l’ús del nostre lloc web, del que és titular Cristina Puigdevall Martorell. La navegació pel lloc web de Cristina Puigdevall Martorell atribueix la condició d’usuari del mateix e implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions. Vostè s’obliga a sfer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos de trànsit i el present Avís Legal. Vostè respondrà davant de Cristina Puigdevall Martorell o davant tercers, de qualsevol dany i perjudici que pugués causar-li com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.


2. Identificació i comunicacions 

CRISTINA PUIGDEVALL MARTORELL, en cumpliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informa de que:

 • La seva denominació social és: CRISTINA PUIGDEVALL MARTORELL
 • El seu DNI: 45546277K
 • El seu domicili social està a: CARRER SANT CUGAT, 12 B – (17458) FORNELLS DE LA SELVA, GIRONA

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents medis de contacte especificats en la política de privacitat.

Totes les notificacions i comunicacions que realitzi amb Cristina Puigdevall Martorell es consideraran eficaces, a tots els efectes, sempre i quan es realitzin pels medis especificats anteriorment.

 

3. Condicions d’accés i utilització

El lloc web i els seus serveis son d’accés lliure, no obstant, Cristina Puigdevall Martorell condiciona la utilització d’alguns dels serveis ofertats a la seva web a la prèvia cumplimentació del corresponent formulari.

Vostè garantitza la autentitcitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a Cristina Puigdevall Martorell i será l’únic responsable de les manifestacions falses o inexaces que realitzi.

Vostè es compromet expressament a fer un ús adequate dels continguts i serveis de Cristina Puigdevall Martorell i a no emplear-los per, entre altres:

 • Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorismo, o en general, contraris a la llei i a l’ordre públic.
 • Introduir a la xarxa virus informàtics o realizar actuacions susceptibles d’alterar, fer malbé, interrompre o generar errors o mals en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de Cristina Puigdevall Martorell o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus sserveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través desl quals Cristina Puigdevall Martorell presta els seus serveis.
 • Intentar accedir dades d’altres persones o àres restringides dels sistemes informàtics de Cristina Puigdevall Martorell o de tercers i, en el seu cas, extraure información.
 • Vulnerar els drets de propietat intel·l3ctual o industrial, així com violar la confidencialitat de la información de Cristina Puigdevall Martorell o de tercers.
 • Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administraicons publiques o d’un tercer.
 • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o midificar els continguts, a menys que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 • Recaudar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol clase i comunciacions amb fins de venta o altres de naturalesa comercial sense que es medii la seva prèvia sol·licitut o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografíes, gràfics, imatges, icones, tecnología, softwer, així com el seu disseny gràfic i codis Font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a Cristina Puigdevall Martorell, sense que es puguin entendre com cedits cap dels drets d’explitació sobre els mateixos més enllà de lo estrictament necessar per al correce ús de la web.

En definitvia, vostè que accedeix a aquest lloc web, pot visualitzar els continguts i eefectuar, en el seu cas, copies privades autoritzades sempre que els elements reproduits no siguin cedits posteriorment a tercers,  ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Axí mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol clase que apareixen en el lloc web son propietat de Cristina Puigdevall Martorell, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al mateix li atribueix cap dret sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicación pública dels coningut i de qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment de un hiperenllaç no implica en cap cas la existencia de relacions entre Cristina Puigdevall Martorell i el propietari del lloc web en la que estableixi, ni l’acceptació ni l’aprovació per part de Cristina Puigdevall Martorell dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposins establir un hiperenllaç prèviament hauràn de sol·licitar autorització per escrit a Cristina Puigdevall Martorell. En tot cas, l’hipernellaç únicament permetrà l’accés a la home-page o página d’inici de la nostra web, així mateix haurà d’abstendre’s de realizar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre Cristina Puigdevall Martorell, o incloure continguts ilícits, contraris a les bones costums i a l’ordre públic.

Cristina Puigdevall Martorell no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li dongui als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

1.- Exclusió de garanties i de responsabilitat
Cristina Puigdevall Martorell exclou, fin son permet l’ordenança jurídica, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 • La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exatitut, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota clase dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, llocs a disposició als que s’hagi accedit a través del lloc web o dels seveis que s’ofereixen.
 • La presencia de virus o d’altres elements en els continguts que puguis produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 • Els incompliments de les lleis, la bona fe, l’ordre públic els usos del trànsit i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular i a mode exemplificatiu, Cristina Puigdevall Martorell no es fa responsable de les actuacions de tercers que bulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets al honor, a la intimitat personal i familiar i a la propia imatge, així com la normativa en materia de competencia deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, Cristina Puigdevall Martorell declina qualsevol responsabilitat respecte ala información que es trobi fora d’aquesta web i nos igui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar a l’úsuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. Cristina Puigdevall Martorell no garantitza ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, pel que tampoc será responsable del resultat obtingut. Cristina Puigdevall Martorell no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers. del resultado obtenido. 

2.- Procediment en cas de realització d’activitats de carácter il·lícit.

EEn el cas de que bostè o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelen el carácter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la relització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accesibles a través del lloc web, haurà de posar-se en contacte amb Cristina Puigdevall Martorell identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la información proporcionada en la notificació és exacta.

Per tota questió litigiosa que inconveixi al lloc web de Cristina Puigdevall Martorell, será d’aplicació la legilació española, essent competents els Jutjats i Tribunals més propers a la sede d’Espanya.

 1.  
4. Publicacions

La información administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que tinguin que ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions publiques, que constitueixen l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut. La información disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guía sense propòsit de validesa legal.